Suomen laiturit -opas

Tervetuloa!

T ämä on Laiturit.info   Se tarjoaa laitureista kiinnostuneille mahdollisuuden tarkastella laiturivalmistajien tarjontaa kokonaisuutena, jäsenneltynä ryhmiin joiden välillä tehtävät valinnat johtavat laiturin valinnassa onnistumiseen tai epäonnistumiseen.

Suomessa on laiturin valmistajia yli 50 kpl ja siihen jälleenmyyjät päälle. Harvalla on aikaa etsiä/löytää ne kaikki ja käydä läpi kunkin tuotteen vahvuudet ja puutteet.

Omaan rantaan halutaan ”paras laituri”. Sen tulee sopia rantaan ja palvella käyttäjiä. Tavoite on selvä, mutta siihen pääseminen on hiukan vaikeampaa.

Laiturin valintaopas !

  • Avaa ensin Laiturin ostajan Opas tästä. Se on täydellinen opas laiturityypin valintaan. Erilaiset laiturityypit, materiaalit, ponttoonit ja laatu kerrottu. Laiturityypin valinnan jälkeen valitse valmistaja…
  • UUTTA ! Interaktiivisella kartalla löydät valmistajat ja tiedot.

Valitse valmistaja huolella

Laiturit.info tarjoaa jäsennetyn katsauksen:

  • Valmistajat on sijoitettu ryhmiin. Ryhmän avaamalla näet ne valmistajat, jotka valmistavat laiturityyppiä joka voisi sopia rakentamisen kohteena olevalle rannalle.
  • Kunkin valmistajan tarjonnasta on laadittu lyhyt yhteenveto, joka nostaa esille kyseisen valmistajan erityispiirteitä. Sen avulla voi nopeasti kiinnittää huomion joihinkin valmistajiin.
  • Avaamalla yhteenvedon, näkyvät yhteystiedot ja linkit valmistajan sivustolle tarkempaa tutustumista varten.
  • Voit kommentoida, esittää kokemuksia kyseisestä laiturista (kokeilu, beta).